Helsinge Øst: Rundkørsel og viadukt under banen

15. marts 2020

40 borgere i nabolaget til Gribskov Kommunes nybyggeri øst for Gribskov Gymnasium har lagt en række idéer på bordet for at mindske generne fra den nye administrationsbygning og det sundhedsfaglige byggeri. De peger blandt andet på rundkørsel i stedet for lysregulering ved Haragervej og en ny vejføring fra Østergade i viadukt under jernbanen til Centeringen.

 

Det er tanker, der før har været i spil. Der var således indarbejdet en viadukt i Helsinge Kommunes lokalplan for bebyggelse på området fra 1978 og for en halv snes år siden var det også fremme med både rundkørsel og viadukt i forbindelse med planerne om det store stationscenter mellem Centerringen og gymnasiet.

 

Der også udbredt bekymring for, at kommunen i næste fase vil lave bebyggelse, parkering øst for bakken i terrænet. I første omgang er det alene byggeri på vestsiden, der er i spil i det lokalplanforslaget, men en stor del af beboerne ser for sig, at arealet mod øst gøres til naturområde.

 

Naboeren - og andre interesserede - har netop lejlighed til at fremsnedes idéer omkring den forestående bebyggelse. Det kommer nu til behandling i Udvikling, By og Land-Udvalget til det endelige lokalplanforslag.

 

I mellemtiden har Gribskov Kommune gjort klar til det indledende arbejde. Der skal gang i boringer for at afklare, hvordan jordbundsforholdene er i de planlagte byggefelter.

 

Desuden er der sat en trafiktælling i gang. Den er placeret mellem gymnasiet og Kongensgavevej. Det ventes, at planlæggerne ‘kobler ud’ i forhold til bedømmelse af de data, der kommer ind under den igangværende lukning af skolen og også en stærkt dæmpet trafik fra beboelsesområderne som følge af den afdæmpede samfunds-aktivitet.

Læs også: Rundkørsel og viadukt under banen

Læs også: Bekymring over trafik og højder

Læs også: Rådhus i Helsinge Øst i to faser

Herunder ses skitserne til trafikafvikling, som Helsinge Kommune lagde på bordet med lokalplan for området i 1978 - herunder tilslutningen til Centerringens sydlige del. Det vil aktuelt også give mulighed for at udnyttelse arealet mellem banen og gymnasiet til parkeringspladser.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com