Gribskov: Sælger Birkevang og lejer sig ind

25. oktober 2019

Gribskov Kommune går nye veje, når Gillelejehuset på Birkevang skal sælges. Det skal ske, endnu inden det forestående rådhusbyggeri i Helsinge igangsættes, så kommunen ikke brænder inde med endnu et 'gammelt rådhus'. Også skolebygningerne på Rostgårdsvej søges solgt i samme ombæring.

De administrative medarbejdere, der er tilbage i Gillelejehuset, der var Græsted-Gillelejes Kommunes rådhus, skal dog ikke se sig om efter andre lokaler, idet det koncept. kommunaldirektør Sascha Vomer Sørensen er kommet igennem med, indebærer, at kommunen lejer sig ind - formentlig i tre år, indtil flytningen til Helsinge kan gennemføres.

Derfor er der lagt lejeudgift til administrationsbygninger ind i 2020 med 350.000 kroner, og i de efterfølgende år to gange 1.529.000 kroner.

Det er en model, overordnede myndigheder ikke har noget at indvende imod, idet det har det særlige formål og korte tidshorisont.

Salget af Birkevang og Rostgårds-skolen ventes at kunne sættes i værk i starten af 2020. Det skønnes eksternt, at de to bygninger kan indbringe 30-40 millioner kroner. På Birkevang er der foruden bygningsværdien også en betydelig byggemulighed på de store arealer rundt om og mod syd.

Der er ikke lagt forventet salgsindtægt ind i budgettet. Rådhusbyggeriet kan finansieres via anlægsbudgettet, der er til rådighed sammen med den låneadgang, kommunen har opnået. Men salgsindtægten vil styrke den kommunale likviditet.

Usikkerhed om 'Gamle Rådhus'

Her er der til gengæld stadig usikkerhed om salgsindtægten fra Det gamle Rådhus på Vesterbrogade 54-56. Det blev ganske vist efter et udbud solgt i 2017 for 15 millioner kroner. Køberen er Humberto Orsini, der er indehaver af Gilleleje Badehotel. 

Det er med henblik på at etablere hotel og ferielejligheder, men en anke over en kendelse fra Fredningsnævnet over et byggefelt til restaurant på fredet areal nord for bygningerne er endnu ikke afgjort i Planklægenævnet. Det sker muligvis i december.

Køberen har deponeret én million kroner - og restkøbesummen er indregnet som del af den kommunale likviditet. Det springende punkt vil være, om Orsini eventuelt kan komme ud af handelen, hvis han ikke kan få opfyldt byggeplanerne.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com