1/2

Gribskov: Samskabelse i luften med tegnefilm

28. august 2019

Budskabet om Gribskov Kommunes nye tilgang til samarbejde med borgerne om løsninger, såkaldt samskabelse, skal spredes blandt andet med en tegnefilm om den proces, der ligger bag. Den er i luften, og det nydannede udvalg, 'Strategi og Samskabelse' søger at holde arbejde på højt niveau.

Målsætningen for udvalget, der nu er trådt sammen for første gang i ny besætning med Trine Egetved som  formand, er, at det er færdigt med denne del i foråret 2020, og sideløbende arbejde på den anden del af udvalgets arbejde. 

Drøftelse af arbejdet med politikker og strategier i lyset af det igangværende visionsarbejde for Gribskov Kommune.

Der skal laves en definition af begreberne 'politik' og 'strategi' og drøftelse af hvilke retningslinjer og principper, der skal ligge til grund for kommunens videre arbejde med strategier og politikker.

Tegnefilm til 30.000 kroner

Tegnefilmen 'Sammen skaber vi' blev vedtaget af det tidligere samskabelses-udvalg, og det er et projekt til 30.,000 kroner.

Formålet med tegnefilmen er at formidle tankerne omkring samskabelse og fremme borgernes bevidshed om samskabelse gennem en animeret film om 'at skabe de bedste løsninger sammen'.

 

Opmærksomheden har vlæret til at overse. Den er set 128 gange på youtube, hvor den ligger. Filmen har desuden været vist i biografen i Tisvilde og Gilleleje, på facebook, på hjemmesiden samt i forbindelse med byrådets dialogmøder med lokalsamfundene.

 

Internt er der også oprettet en portal om samskabelse på kommunens intranet 'Bølgen'. Portalen har til formål at give overblik over det arbejde med samskabelse, som er knyttet til temaudvalget og fungere som vidensplatform med forskellige artikler, metoder og oplæg.

Det tidligere udvalg har ønsket at få mere fokus på tegnefilmen - og det følges op i det nye udvalg. Den kan ses HER

Læs også: Samskabelse i luften med tegnefilm

Læs også: Egetved skal køre udvalg i mål