Ramløse: Stærk samskabelse også for 125 år siden

20. oktober 2018  

Da borgerne i Ramløse i 1893 satte sig sammen for at skabe et forsamlingshus, var det var samskabelse i aller højeste grad. 'At stå her 125 år efter er helt fantastisk og at i formår at holde liv i forsamlingshuset som i gør, samtidig med at i forstår at forny det hele tiden'. Det fastslog udvalgsformand Jesper Behrensdorff, da han på byrådets vegne ønskede tillykke på husets 125 års jubilæumsdag.

Behrensdorff talte i sin egenskab af formand for byrådets nye udvalg for Strategi og Samskabelse - og næstformand i kulturudvalget.

 

Samskabelse er vejen  frem også i 2018, for skal vi overleve som kommune i fremtiden og have økonomi til alt det vi gerne vil, for at være en velfærds kommune, er vi nød til at samarbejde eller samskabe, Det vil hvilket vi sige vi skal som kommune kunne arbejde på tværs af forvaltninger og vi skal som kommune kunne samarbejde med borgerne og ikke mindst i vores mange og forskellige lokalsamfund.

Det vil føre meget vidt at nævne alle de ting, som er sket her gennem alle årene, men vi helt sikker alle vores minder herfra, om det er fra bankospil, familiefester eller fra de utallige dilettantforestillinger der har været opført siden 1905 - og som lever endnu takket været de mange ildsjæle der er omkring forsamlingshuset.

Forsamlingshuset her også overlevet, at det i sidst i 1960'erne efter forhandlinger med Sognerådet og idrætsforeningen om opførelse af et nyt forsamlingshus ved Ramløse-Hallen, blev besluttede at stille det i bero - og i 1977 valgte at gennemføre en større om og tilbygning.

I 1981 blev forsamlingshusets venner stiftet og denne forening har siden arbejdet for at sikre økonomi og overlevelse af dette fantastiske forsamlingshus, og det er gjort med 20 forskellig formænd i spidsen, hvor det nu er Filip Tin Kirchmann, der står i spidsen og det arbejde der følger med for alt kan lykkedes ikke mindst i dag men også for fremtiden, sagde Jesper Behrensdorff.

1/4

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com