1/1

Ramløse: Scenen skifter formand

5. april 2019

Ramløse Scenen har skiftet formand. På generalforsamlingen har formand Dan Nielsen valgt at trække sig tilbage efter 18 år i faget og et kæmpe arbejde, der er lagt i foreningen. Claus Rasmussen, der hidtil har været kasserer er ny formand.


Camilla Jensen har overtaget kassererposten, Poul Nielsen er trådt ud af bestyrelsen, og Christina Larsen har overtaget denne post.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com