1/1

Gribskov: Seks millioner til 'brandexit'

5. november 2019

Gribskov Byråd besluttede i juni at indlede forhandlinger me de øvrige kommuner i Frederiksborg Brand og Redning med henblik på at træde ud. Der foreligger endnu ikke endelige beregninger over, hvad det vil koste - men i budgetforliget, alle partier i byrådet står bag, afsættes to gange tre millioner kroner i 2020-21 til dækning af udgifterne. Byrådet behandler tirsdag 12. november - for lukkede døre - om exit er muligt og hvilke omkostninger, der er forbundet med det til drift.

Byrådets medlemmer argumenterede i juni for, at der tegner sig øgede udgifter til at være med i driften af det fælles beredskab - og på den baggrund og for at imødekomme en 'utryghed' blandt brandfolkene blev processen sat i gang.

Ud over, at investeringer for at tage beredskabet hjem, er der endnu ikke forelagt beregninger over, hvad fremtidig drift vil koste. Det er blandt andet det, byrådet nu får på bordet.

Gribskov Byråd har varslet udtræden fra 1. januar 2021.

Læs også: Brandexit med stort forbehold

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com