1/1

Gribskov: Senior-kontingent stadig i budgetspil

25. oktober 2019

Gribskov Byråd samles tirsdag 29. oktober for at vedtage budgettet for 2020 - og alle brikker er på plads i det over 2,5 milliarder kroner store budgetforslag - lige pånær 232.000 kroner, der kan ramme brugerne i de to seniorcentre i Gilleleje og Helsinge i form af kontingent-fordobling til 600 kroner årligt.

Løsningen på det er i spil helt til det sidste. Økonomiudvalget kunne ikke finde en udvej tirsdag, og det har besluttet, at administrationen udarbejder forslag til alternativ realisering af besparelse på de 232.000 kroner på seniorcentre og indarbejder det i sagen til byrådets andenbehandling af budget.

Det er administrationens vurdering, at realiseringen af besparelsen i hovedsagen kan ske i en af følgende tre modeller:

1. Fastholde budgetaftalen.

2. Brugernes Kontingent øges med 50 procent  til 450 kroner årligt, og det frembringer 116.000 kroner i indtægt - og dermed besparelse i budgettet. Den resterende del af besparelsen - 116.000 kroner - realiseres gennem reduktion af den kommunale støtte og tilskud med dette beløb således, at tilskuddet herefter udgør på 1.644.000 kroner.

 

 3. Brugernes Kontingent fastholdes på 300 kroner. Besparelsen realiseres ved at reducere den kommunale støtte og tilskud med 232.000 kr.

 

Administrationen anbefaler at fastholde budgetaftalen i og med at sagen har været i høring og er en del af den indgåede budgetaftale. Området følges tæt og rapporteres i forbindelse med de kvartalsvise budgetopfølgninger i 2020.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com