1/1

1/1

 RESORT MED 50 BOLIGER 

Fonden Pindstrup Centret, der ejer og driver Bymose Hegn Kursuscenter i Helsinge, vil opføre et resort med 50 lejeboliger for seniorer på grønningen ved Frederiksborg-vej og kursuscenteret. Boligerne bliver på omkring 70 kvadratmeter.

Fonden har et lignende projekt i Middelfart Kommune, med nogenlunde samme design og arkitektur. Projektet adskiller sig visuelt fra lignende projekter, ved at placere de 50 boliger i to cirkelformede bebyggelser og en halvcirkel.

 

De tre cirkelformede bebyggelser vil i videst muligt omfang integrere sig i landskabet, men dette kan ikke udføres uden et vist rum til terrænregulering. Tagene foreslåes etableret som såkaldte sedumtage, så bebyggelsen, der bliver i ét plan, i endnu højere grad integreres i de kuperede terræn.

 

Projektet søger at skabe nære mindre fællesskaber, med små boliger og nære udearealer for ophold. De private udearealer er små og i direkte tilknytning til den enkelte bolig, og der etableres betragtelige fællesarealer.

 

Fællesarealerne indenfor cirkelslagene er halv-private fællesarealer for beboerne. De åbne grønne områder udenfor området er fælles for alle med offentlig adgang. Der skabes tre mindre nærmiljøer, med Bymose Hegn Kursuscenter som som den store fællesskaber.

 

Gribskov Byråds Udvikling, By og Land-Udvalg har ansøgningen, der kræver ny lokalplan, på dagsordenen tirsdag 27. oktober.

1/2

1/1