Gilleleje: Seniorbofællesskab som lejeboliger

17. december 2019

Seniorbofællesskabet ved Bavne Ager i Gilleleje bliver alligevel ikke opført som andelsboliger. Trods ihærdig indsats fra OK Fonden, der netop har åbnet friplejehjem som nabo til de kommende boliger, og en lokal initiativgruppe med Inge Madsen i spidsen er det ikke lykkedes at få tilstrækkeligt mange til at være med i andelsboligprojektet. Derfor ændres det nu til lejeboliger - stadig som seniorfællesskab.

 

OK-Fonden og Fonden Boliger for Livet opfører i alt 40 lejeboliger på Bavne Ager. De 24 bliver et seniorbofællesskab, og de resterende 16 bliver fleksible boliger. Det er endnu ikke endeligt fastlagt, hvornår første spadestik tages. Foreløbig er 11 af de 24 boliger reserveret.

 

I bofællesskabet har beboerne hver deres individuelle bolig og et fælleshus i midten. Når OK-Fonden bidrager til etableringen af nye seniorbofællesskaber, deltager de kommende beboere i et spændende, indledende arbejde omkring det fysiske og sociale miljø i bofællesskabet, så der skabes et fælles værdigrundlag og nye venskaber.

 

Bedst mulige sammensætning 

For at sikre den bedst mulige sammensætning i bofællesskabet, tages der hensyn til alder, køn, par og singler, når boligerne fordeles.  På den måde sikrer man et godt og attraktivt aldersgennemsnit i gruppen – og mulighed for dynamisk udskiftning over tid, fremhæver OK Fonden.

Ved at samle flere typer boliger: Et friplejehjem, fleksible ”Boliger for Livet” og et seniorbofællesskab til en lille bydel, skaber OK-Fonden nye og anderledes muligheder for fælles aktiviteter og samspil.

 

Beboerne på plejehjemmet får glæde af, at der bliver liv i husets fællesfaciliteter og i området.

Beboerne i Boliger for livet og i seniorbofællesskabet kan benytte sig af plejehjemmets forskellige tilbud, fx café og wellness. Der er mulighed for at blive frivillig. Og bofællerne kan invitere naboerne den anden vej – til aktiviteter i deres fælleshus, fx foredrag eller koncert.

 

Kombinationen med senior- og plejeboliger betyder, at vi over tid kan give mennesker mulighed for at blive i deres private bolig livet ud – også hvis man får behov for hjælp og pleje. I plejeboligerne lægger vi afgørende vægt på hjemlighed samtidig med, at vi sikrer, at boligerne er egnede til mennesker med demens, betoner OKJ Fonden.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com