1/1

Gribskov: Seniorer får halveret kontingent-stigning

29. oktober 2019

Det store fokus på en ellers meget lille brik i budget-puslespillet i Gribskov Byråd, fører nu i sidste øjeblik til en ændring, der lemper den kontingentstigning på 300 kroner til 600 kroner årligt, i stedet bliver til 150 kroner ekstra. De ellers dobbelt lukkede og aflåste døre til budgetaftalen er dermed åbnet ganske lidt på klem.

Borgmester, udvalgsformand og øvrige byrådsmedlemmer har ellers hverken været til at hugge eller stikke i med argumenter, men også brugerrådene i Gribskov Seniorcenter og Gilleleje Aktivitetshus har nu accepteret den nye løsning.

Det er fortsat byrådet, der med budgetvedtagelsen godkender kontingentet i husene, men halvdelen af den udmøntede besparelse på 232.000 kroner skal findes ved besparelser i centrenes drift, men kontingentstigningen skal dække resten.

En del afr budgetaftalen, der binder alle partier og medlemmer i byrådet, har været at der ikke kunne rokkes ved helheden i aftalen. Der har været frygt for, at der ved at åbne en dør et sted, pludselig ville springer døre op overalt i budgettet, hvor partier og enkeltmedlemmer har været under massivt pres fra baglande og borgere.

Samlet set betyder ændringer ikke noget for helheden i budgettet, der er til anden behandling og godkendendelse i byrådets møde tirsdag 29. oktober kl. 19.00

Læs også: Seniorcentre frygter medlems-halvering

Læs også: Senior-kontingent stadig i budgetspil

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com