Socialdemokraterne: Servicetjek af velfærden 

30. december 2019

Gribskov Byråd skal tage fat på et servicetjek af velfærden i kommunen og finde nye veje til at nå målet. Det skriver gruppeformand for Socialdemokratiet, Pia Foght i en nytårshilsen.

 

Som gruppeformand for den socialdemokratiske byrådsgruppe vil jeg benytte det snarlige årsskifte til at ønske alle en god jul og et godt nytår.

 

Det har været et politisk turbulent år med mange forandringer og desværre har vi som kommune været udfordret på den økonomiske front i forhold til vores driftsudgifter. Det har betydet svære besparelser og svære beslutninger på både ældreområdet og det specialiseret børneområde.

 

Socialdemokratiet har i budgettet haft fokus på at sikre et økonomisk grundlag i fremtiden, så vi  fortsat kan bevare en velfærd på et meget presset: Børne-, social-, sundheds- og ældre-området.

 

Derfor skal vi bruge tid sammen med borgere, medarbejderne og os politikkerne til et servicetjek af vores velfærd og finde nye veje at nå målet på. 

 

Socialdemokratiet arbejder bredt og er aktive med betydningsfulde områder som blandt andet beskæftigelsen/ og ungeområdet, kultur, erhverv og /turisme samt ikke mindst klima og miljø.

 

I starten af 2020 fortsætter vi med at arbejde med at etablere et økonomisk og pædagogisk stabilt grundlag for vores skolebørn i Gribskov, ikke mindst vores mest sårbare børn.

 

Jeg vil fremhæve den nyetableret hjemmepleje, der er startet 1. december. Det er flot arbejde.

 

Tak til vores kommunale medarbejdere og vores frivillige for et kæmpe stort arbejde for os borgere i Gribskov. I gør en forskel for os alle, betoner Pia Foght.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com