1/2
Gribskov: Simonsen reagerer på analyse-kritik

27. juli 2020

Det har givet heftig debat, at Gribskov Kommunes administration har varslet en detailhandels-analyse. Politikere har følt sig overrumplet over, at de ikke for alvor har været informeret - og nu vil næstformand i KEO - Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi-Udvalget - Jørgen Simonsen søge at få emnet på dagsordenen og klarhed i første møde efter ferien 11. august.

Det er muligt, at det er blevet overset, at der er givet beføjelser i forbindelse med processen for kommuneplanen allerede i februar, men alligevel viser det, hvor omhyggeligt politikerne i Gribskov vil sætte sig ind i alle spørgsmål, siger Simonsen.

Afgrænsningen

Han vil forsøge at få klarlagt, hvordan analysen er afgrænset til erhvervene. Det er meldt ud fra vores byplanlægger og Cowi, at det drejer sig om detailhandel. Udvalgsformand i KEO, Morten Ulrik, mener at det også skal omfatte virksomheder, der har direkte med turisme at gøre.

 

Der er heller ikke helt overblik over økonomien i handels-analysen, så det ser jeg frem til, at vi kan drøfte i vores næste møde. Dit er jo også tænkeligt at UBL-U. Kommuneplanen er jo også en stor faktor for Udvikling, By og Land-Udvalget, så det kan jo også have ønske om at se nærmere på det, vurderer Jørgen Simonsen.

Flere bolde i luften

Tiden løber jo heller ikke fra os, for det er en indsamling af analyse-materiale, der foregår over de nærmeste uger. Vi skal nok også kigge op de mange signaler, der sendes ud.

Analysen er for hele kommunen, men især Helsinge har mange bolde i luften lige nu - også med den task-force, vi har sat i verden KEO. Vi skal sikre, at de lander alle sammen, tilføjer Simomsen.

Siden nyheden om analysen blev bragt her på siden fredag 17. juli, har det ikke været muligt at få tilbagemelding og kommentar fra udvalgsformand Morten Ulrik.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com