Udvalgsformand Birgit Roswall byder velkommen.

Frivilligkoordinator Pernille Dirchsen.

Udvalgsformand Birgit Roswall byder velkommen.

1/2

Gribskov: Skal styrke sociale relationer og netværk

2. maj 2019

Gribskov Kommune ønsker på tværs af borgere, kommune og frivillige kan udvikle stærke fællesskaber blandt ældre for derved mindske ensomhed.

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed har på den baggrund haft dialogmøde om emnet, hvor  frivillige og andre interesserede, hvordan hvordan der på tværs af borgere, kommune og frivillige kan udvikles stærke fællesskaber blandt ældre i Gribskov og derved mindske ensomhed.

Der er brug for gode sociale relationer, som borgerne måske har brug for hjælp til at etablere.

Kom og mød andre mennesker der er optaget af sagen og få en dialog med frivillige og foreninger på området, politikere og kommunale medarbejdere.

Der er en række grunde til, at er det vigtigt, at støtte ældre og deres sociale relationer, påpeger frivilligkoordinator Pernille Dirchsen.


Sundhedsprofilen for Gribskov, som er en undersøgelse der måler på sundhed og trivsel blandt Gribskovs borgere viser, at omkring 34 procent af de borgere der er over 80 år, har svage sociale relationer.

Svage sociale relationer betyder, at borgerne har svaret, at de har kontakt til familie og/eller venner én  gang om måneden eller mindre, at de ofte er uønsket alene og at de sjældent eller aldrig har nogen at tale med, når de har behov for det.

Forskning viser, at uønsket 'alenethed' kan skyldes tab af ægtefælle, dårligt psykisk eller fysisk helbred, at man har en alvorligt syg pårørende, har en ægtefælle der er kommet på plejehjem eller har anden etnisk baggrund end dansk.

 

Vi ved også, at der er større risiko for, at mennesker, der er alene, føler sig ensomme, fortæller frivilligkoordinator Pernille Dirchsen.

I Gribskov kommune har vi mange borgere og ildsjæle, der gør en kæmpe indsats for, at mennesker ikke skal føle sig alene.

Nogle gange er udfordringen dog at tiltrække de mennesker, der har mest brug for at være en del af et fællesskab. Det kan enten være fordi de har svært ved at komme rundt eller fordi, de mangler kendskab til, hvilke tilbud der er.

Medarbejdere i ældreplejen møder vores ældre og kan måske være med til at bygge bro til nye fællesskaber. Derfor er det helt afgørende, at vi taler sammen på tværs af borgere, frivillige og kommune, og finder ud af hvordan vi kan samarbejde, også i en travl hverdag, betoner Pernille Dirchsen.

1/2