Budget 2019-21: Skatten op eller million-besparelser

22. august 2018

Gribskov Byråds medlemmer er kommet tilbage fra ferien til alvorlige økonomiske store økonomiske problemer for kommunen. Skattestigninger eller voldsomme besparelser på velfærdssområderne er derfor mulige overvejelser.

 

Budgetoplægget, som kommunaldirektør Holger Spangsberg Kristiansen og økonomidirektør Sascha Volmer Sørensen onsdag præsenterede for byrådet viser, at kassebeholdningen er presset alvorligt ned, så 60 millioner kroner skal findes for at genoprette en 'forsvarlig' beholdning.

Den gennemsnitlige likviditet forventes ultimo 2019 at være i niveau 115 millioner kroner, faldende til omkring 80 millioner kroner med udgangen af 2022 med det laveste niveau på 58 millioner kroner i 2020.

 

Det er et niveau der ligger betydeligt under administrationens og Kommunernes Landsforening anbefaling på 100 millioner kroner for en kommune af Gribskovs størrelse. Der er derfor behov for politisk handling og prioritering.

For at opfylde disse mål mangler der 42 millioner kroner i 2020, 40 millioner kroner i 2021 og 22 millioner kroner i 2022.

Byrådet har allerede været igennem en sparerunde i foråret - med store udfordringer, og det springende punkt er, hvorvidt der er mulighed for - eller vilje til at fortsætte på den bane. Alternativet er at sætte skatten op.

Budgetoplægget fra administrationen indeholder meget begrænset anlægsaktivitet efter 2019, når Gilbjergskolen i Gilleleje er færdigbygget.  Her står der 122 millioner til rådighed i 2019 - og herefter er der kun godt 10 millioner til anlæg i 2010, knap ti millioner i 2021 og under fire millioner i 2022.

Udvikling og vækst falder dermed dramatisk - med mindre der tilføres flere penge.

Byrådet står også med udfordringer på erhvervsområdet - otte-ti millioner over fire år til eventuel fortsættelse af Gribskov Erhvervscenter, fælles erhvervshus i Hillerød.

 

Gribskov Erhvervscenter står uden midler fra 1. januar 2019 - og dermed foran lukning, hvis der ikke tilrettelægges en ny model for det.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com