1/1

Gribskov: Skatten op med 0.7 procentpoint

15. oktober 2018 kl. 09.30

Gribskov Kommune hæver skatten i budget-perioden 2019-22 med 0.7 procentpoint. Det er resultat af den opgørelse af stigninger og fald i kommunernes skatteprocenter, der nu foreligger fra ministeriet.

Samlet er det en netto-stigning i de kommunale skatter på knap 70 millioner kroner, idet seks kommuner hæver skatten og ti sænker skatten.

Selv om det er en meget beskeden overskridelse af rammen, står Simon Emil Ammitzbøll-Bille, økonomi- og indenrigsministeren benhårdt fast på, at der skal ske en sanktion af skattestigningen. Derfor er stigning i Gribskov endt med 0.7 procent.  

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com