Søndag eftermiddag havde Gribskov Byråd 'spørgetime' for borgerne om budget 2019-22. Knap 40 borgere så med på den direkte video-udsendelse - og endnu færre havde spørgsmål og forslag. Borgmester Anders Gener Frost præsenterer sit hold her: Pernille Søndergaard, G, Trine Egetved, C, Natasha Enetoft, V, Bo Jul Nielsen, A, og Michael Hemming Nielsen, Ø. Dansk Folkepartis byrådsgruppe var optaget af landsmøde og var ikke repræsenteret.

press to zoom

press to zoom

Søndag eftermiddag havde Gribskov Byråd 'spørgetime' for borgerne om budget 2019-22. Knap 40 borgere så med på den direkte video-udsendelse - og endnu færre havde spørgsmål og forslag. Borgmester Anders Gener Frost præsenterer sit hold her: Pernille Søndergaard, G, Trine Egetved, C, Natasha Enetoft, V, Bo Jul Nielsen, A, og Michael Hemming Nielsen, Ø. Dansk Folkepartis byrådsgruppe var optaget af landsmøde og var ikke repræsenteret.

press to zoom
1/2

Budget 2019-22: Skatten op med 300 millioner

15. september 2018

Vejen til at få Gribskov Kommunes budget for 2019-22 til at hænge sammen går over en historisk stor skattestigning på op mod 300 millioner kroner, fordelt over de fire budgetår. Det svarer til ét procent-point på personskatten, hvis hele stigningen skal lægges der.

Det er delte meninger om, hvordan budget-krisen skal løses. De konservative er meget nølende overfor øget skat - og der skal afsøges andre muligheder for at begrænse stigningen mest muligt.

- Jeg tror ikke, vi kommer uden om en skattestigning, selv om vi lægger vægt på at få sanket vores administrationen over de fire budgetår og andre skruer skal også i brug, mener Jesper Behrensdorff således.

Det Konservative Folke parti, stiller ikke ultimative krav, men går til budgetforhandlingerne i den kommende uge med et finansieret budgetforslag, som vi har tilsendt borgmesteren. Det ligger ikke i kortene med skatteforhøjelser hos Konservative, men vi kan også regne og kan se det er nødvendigt at finde indtægter på den korte bane, derfor er alle nød til at give sig, hvis ender skal nå sammen.

 

Det Konservative Folkeparti, føre ikke budgetforhandlinger i pressen, men ser frem til tirsdag aften, når vi sidder rundt om bordet alle partier og finder en fælles løsning for Gribskov, tilføjer Behrensdorff.

Venstre er klar til at gå ind i budgetforhandlingerne for en løsning, som dog også skal indebære, at nogle af de nedskæringer, der blev vedtaget af et flertal i byrådet tidligere i år, revideres. På driftssiden er det primært lukningen af demenshuset Holbo Have. Venstre mener også, at vejen mellem Græsted og Gilleleje skal op igen.

Men i Venstre er der også en erkendelse af, at skattestigning kan komme i spil.

Enhedslisten: Erhvervslivet skal bidrage med dækningsafgift

Hvis borgmesteren forestiller sig, at hele skattestigningen skal komme fra personskatten med stigning på ét procent-point, kan jeg ikke være med, siger Michael Hemming Nielsen, Enhedslisten, der som de foregående år vil have dækningsafgift på erhvervsejendomme, der er på nul i Gribskov, kommer til at bære en del af byrden.

Han ser det som ganske fair, at erhvervslivet også bidrager, når det gør krav på i investeringer i vejanlæg, bymidte-udvikling og generelle tilskud.

- For Dansk Folkeparti vil det være vanskeligt at se os selv i et budget, hvis der kommer en afgift (dækningsbidrag) på erhvervet, og ej heller en stigning på grundskylden, betoner gruppeformand Brian Lyck Jørgensen.

- Vi erkender dog at der udfordringer med budgettet, og her kommer personskatten i spil, vi kan acceptere en mindre stigning, for at nå i mål. Vi håber at kunne påvirke et budget, som sætter fokus på ældreområdet, og et Gribskov i udvikling., tilføjer han.

Ingen generelle rammebesparelser

Anders Genere Frost og Nytgribskov har i den igangværende budgetlægning udelukket, at byrådet ikke tager ansvar for det samlede budgetudspil - og ikke vælter rammebesparelser over på fagudvalgene. Dette synspunkt deles af socialdemokraterne.

Socialdemokraterne er åbne for alle udspil der kan give yderligere finansiering til de hårdt pressede velfærdsområder. For os er alle former for yderligere indtægter til debat og intet er på forhånd udelukket fra vores side, siger viceborgmester Bo Jul Nielsen.

 

Viceborgmester: Ønsker realistiske budgetter, der kan holde langsigtet

Socialdemokraterne er bekymret for besparelser på budgetterne, som kan være 'fugle på taget' og som kun kan opfyldes i yderste tilfælde og under visse forudsætninger. Lad os se realistiske budgetter som kan holde langsigtet, tilføjer Bo Jul Nielsen.

Erfaringerne fra tidligere år viser, at netop de rammebesparelser, budgettet har været vedtaget med, efterfølgende ikke har kunnet opfyldes - blandt andet forbi udvalgene er bukket under for det pres, borgerne har lagt på politkerne for at undgå nedskæringer på børn, unge og ældre-service.

Stor omkostning ved skattestigning

Selv om byrådet vælger skattestigning som en af løsningerne i budgetlægningen, er det langt fra alle penge, der kan væltes ned i kommunekassen. Der kommer en sanktion fra indenrigsministeren, så 75 procent af stigning på omkring 70 millioner kroner i 2019 skal afleveres til staten.

 

Det betyder, at der netto kommer 15-20 millioner i Gribskovs kasse det første år. I 2020 vil det være halvdelen, der skal afleveres, og år tre 25 procent, så den fulde virkning først slår igennem i 2022. 

Læs også: Forvaltning skal slankes og effektiviseres