1/1

Valby-sten: Slægtsforskere kortlægger historie

25. november 2019

Slægtsforskningscaféen på Helsinge Bibliotek har lynhurtigt fået klarlagt historien bag Genforeningsstenen ved Nordsjællands Efterskole i Valby, og de belyser samtidigt skæbnen bag de tre soldater, der faldt i de to Slesvigske Krige i 1848-50 og 1864.

 

Der har ikke været nogen, der umiddelbart har kunnet huske, hvordan stenen er rejst, men på en den første café-onsdag efter at have påtaget sig opgaven med at forske i stenen og de tre faldne, skulle der kun en enkelt søgning på ordene Davidsen, der var et af navnene på mindestenene, og ‘Valby Huse’ til i gamle scannede aviser, før at der var et grundliggende svar, fortæller slægtsforskerne.

 

De har lavet en hjemmeside, ‘Holbocafé - Genforeningssten’ - hvor alle kan finde frem til de mange svar, der alleredde er kortlagt. Den kan læses HER

 

Sønderjyllands genforening med Danmark fandt sted i 1920, og den fejres overalt i landet, blandt andet ved genforeningsstenene i maj-juni 2020. Men det viser sig faktisk, at stenen i Valby først blev rejst i 1926. Det fremgår ‘klip’ fra datidens aviser:

 

29. juni 1926 kunne læserne i ‘Isefjordsposten’ og i ‘Kjøbenhavns Amts Avis Konservativt Organ for Gjentofte-Lyngbykredsen læse om afsløringen af stenen, der skete søndag  27. juni 1926:

Ved en Højtidelighed i søndags i overværelse af godt 200 mennesker afsløredes i den i Valby skoles Have rejste Mindesten for Sønderjyllands Genforening med Danmark og for de i Slesvigske Krige faldne Soldater fra Valby Sogn, nemlig Chr. Davidsen, Valby Huse, død i Posen 4.7. 1864, N.Pedersen, Valby, død i Isted 25.7.1850 og Sv. Hansen død paa Als 27.7. 1864. Sidstnævntes Enke er endnu nulevende og var til stede for at overvære Afsløringshøjtideligheden.

Ragner Petersen bød velkommen. Ragner Vilhelm Ferdinand Petersen, som blev født 24. maj 1877 i Helsingør, var da parcellist og boede i Aggebo med sin kone Petronelle og en søn følge folketællingen 1921. Efter Ragner Petersens velkomst talte præsten fra Helsinge-Valby sogne, Lyngh-Larsen.

 

Lars Søren Lyngh-Larsen var født i Tjæreby 24. marts 1871 og boede på det tidspunkt i Helsinge Præstegård med sin kone Johanne og deres tre døtre. Hun var forøvrigt datter af den tidligere præst Niels Clausen. Han var præst i Helsinge-Valby sogne fra 1914 til 1941 og døde i København i 1962 og blev begravet på Helsinge Kirkegård 24. august 1962.

 

Slægtsforskningscaféen har også sat sig for at finde historien frem om genforeningsstenene, der er placeret ved Gadekæret i Helsinge, Ørby Baun og Godhavn i Tisvilde.

Slægtsforskerne har også kigget familiebåndene på de tre faldne fra egnen. Der er efterkommere, der lever idag, og alle er velkomne til at rette henvendelse til Slægtsforskerne om det. De har café-dag igen onsdag 4. december fra kl. 15.,30 i Helsinge Bibliotek.

Læs også: Redder genforeningssten i Valby

Læs også: Genforeningssten bliver fredet

Læs også: Valby vil markere Genforeningen