SLIPPER FOR MILLION-STRAF 

Gribskov Kommune slipper for en straf, der kunne have truet efter regnskabet for 2019 nu foreligger og er godkendt, men da kommunerne under ét ligger klart und det budgetterede bliver det ikke aktuelt.

 

Samlet set overskrider Gribskov Kommune servicerammen i 2019 med 4.200.000 kroner.

 

Hvis alle landets kommuner samlet havde overskredet servicerammen, ville Gribskov Kommune være ramt af ramt af både en kollektiv og individuel sanktion.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com