1/1

Søborg: Præstegården klar til sognets nye præst

20. august 2018

Efter langvarigt renoverings- og ombygningarbejder for 5.4 millioner kroner er præstegården i Søborg klar til at tage imod sognets nye præst. Søndag kunne menigheden kigge indenfor i de nye, lyse og større rum, der er resultatet af arbejdet, der har kostet 7.4 millioner kroner.

 

Menighedsrådet har lavet indstilling til kirkeministeren om den foretrukne kandidat til embedet.  Formand Torben Jensen oplyser, at rådet har haft kandidater til prøveprædikener, og han ser frem til at der hurtigt kan træffes en afgørelse i ministeriet.

Stillingen har været ubesat i særlig lang tid, idet præstegården skulle være klar, før ny præst kunne tiltræde. Sarah Thorngreen Auken er vikar, indtil den nye præst kan indsættes.

Meget tiltrængt renovering

Præstewgården har trængt til den meget grundige renovering. I de over 25 år, Birgit Hasselager residerede i præstegården - også som provst i Frederiksværk Provsti - har der kun cværet foretaget enkelte malerarbejder.

Det var heller ikke en tidssvarende indretning, så der er brugt op i rummene, ligesom der er skaffet bedre adgang til tagetagen. Der er også lagt nyt tegltag på bygninggen. I præstegården bliver der bolig  for den nye præst samt kontor og mødelokale. Arrangementer for menigheden vil fortsat være i 'Stalden'.

Søborg Menighedshed har finansieret projektet med to millioner kroner fra egne midler og 5.4 millioner kroner med stiftslån.

1/4

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com