1/1

Græsted: Sognepræsten i kamp for BLIK Bibliotek

8. oktober 2018 kl. 10.30

De 1700 borgere som i løbet af få dage har skrevet under på et brev til kommunen, er udtryk for sammenhold i Græsted. Men tallet udtrykker også usikkerhed på jer som vores repræsentanter. Hvad I beslutter nu får afgørende indflydelse på, hvordan vi stemmer ved næste valg.

Det skriver sognepræst Ole Backer Mogens, Græsted, i henvendelse til byrådets medlemmer mi forsøg på at få byrådets medlemmer til ikke at skære en million kroner i budgettet for BLIK Græsted Bibliotek.  Byrådet vil spare biblioteks-delen ved at gøre denne digital.

Dette er allerede sket for mange år siden. For kendere af huset er det umuligt at se, hvordan man skulle kunne hente et sådant beløb alene på 'udlån til voksne brugere'.

 

I lover mere kultur ud fra BLIK. Den kulturskabelse, som i høj grad finder sted allerede, er betinget af de nuværende faste ansættelser, skriver Backer Mogensen.

Samskabelse og sammenhængskraft er vigtige begreber i visionerne for kommunen. BLIK er det bedste middel, I har i Græsted, til netop dette.

 

Frivilligheden er allerede stor i Græsted. Og den er afhængig af, at der er centrale koordinatorer og tovholdere. BLIK er sammen med frivilligcenteret byens centrale tovholdere. Ved at spare her, fjernes det, som afgørende får frivilligheden til at fungere. 

 

Gribskov kommune er sammensat af tre hovedbyer, og er en sammenlægning af tidligere kommuner: Græsted-Gilleleje og Helsinge. Den mindste af disse byer, Græsted, er i årenes løb systematisk blevet underprioriteret i forholdet til de to andre byer.

 

Centrale bygninger og funktioner er systematisk blevet placeret i de to andre byer - rådhus, gågader, kulturhuse, svømmehal, sundhedshus - selvom flere af disse oprindelig var tænkt placeret i Græsted. Nu ser det ud til at ske igen – der gives til kulturen i de to lidt større byer, og midler fjernes fra Græsted, mener Ole Backer Mogensen.

Læs også: Frygt for at tabe børne- og kulturtilbud

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com