1/1

1/1

 SPADESTIK TIL TROLDE-BASSIN 

Arbejdet med den kommende bydel i Helsinge Nord, Troldebakkerne, er officielt sat i gang tirsdag formiddag, da en gravemaskine tog den første ‘bid’ til et af områdets regnvands-bassiner.

 

Det kommer på baggrund af øget salg af klynger i området - til seniorboliger og friplejehjem. Der er også solgt to klynger til boliger.

 

Det er sket som symbol på den officielle start på udførelse af et større bygge- eller anlægsprojekt. Efter flere år med tilløb, forundersøgelser og planlægning af en helt ny bydel, bliver det helt fantastisk at kunne begynde at se, hvordan Troldebakkerne fysisk rejser og former sig i området med veje, stier, beplantning og boliger, der bliver etableret i løbet af det næste års tid, siger formand i Udvikling, By og Land-Udvalget, Pernille Søndergaard.

 

Entreprenøren, Gorm Hansen A/S, kan dermed starte på arbejdet med at etablere den overordnede infrastruktur i området.

 

RUNDKØRSEL OG 'HOVEDVEJ'

Desuden vil hovedvejen ind i Troldebakkerne bliver etableret, ligesom entreprenøren går i gang med en rundkørsel på Laugøvej som port til Troldebakkerne, trinbrættet og Helsinge by.

 

Entreprenøren skal i den kommende tid også etablere stisystemer – både dem til reel transport til og fra for eksempel Helsinge og mindre stier med rekreative ruter rundt i området mellem klyngerne, hvor der bliver masser af naturskønne arealer med enge og beplantning.

 

Tidligere er der blevet anlagt midlertidig byggevej for at sikre adgang til byggeri i den første klynge, som DT Group A/S, Greve, købte med henblik på at bygge 24 kædehuse. Der er dog endnu usikkerhed om dette byggeri - og der mangler en godkendt byggeretsgivende lokalplan.

1/2

1/2

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com