Gribskov: 16.128.000 kroner ekstra til udligning

31. januar 2020

Borgmestre og kommunalpolitikere landet over har torsdag været klistret til TV-skærmene for at følge Regeringens oplæg til kommunal udligningsreform. De konkrete tal er ikke kendt før fredag, men Gribskov er malet i mellemrød farve, og det betyder ekstra penge ud af kommunekassen til udligning. Borgmester Anders Gerner Frost er også i det røde felt - med kritik af forslaget, der rammer Gribskov urimeligt. Gribskov skal betale 16.128.000 kroner eksta årligt, ifølge den endelig beregning i forslaget.

 

Gribskov Kommune slipper dermed med skindet lidt tilbage på næsten, men tidligere har Anders Gerner Frost og Gribskovs øvrige politikere set frem til, at kommunen kunne blive stillet mindst lige så meget bedre.

Gribskov er en af de kommuner der igennem flere år har bidraget i debatten, og være stærkt kritiske overfor den nuværende udligningsordning. 

 

Ikke ambitiøst forsøg på løsning

Ikke bare Gribskov, men også utallige rapporter og forskere (se fakta nedenfor), har peget på fundamentale skævheder i den nuværende udligningsordning. Det er vanskeligt at se et ambitiøst forsøg på, at løse dette i det nye udspil. 

 

- Jeg er oprigtigt bekymret. Jeg er oprigtigt skuffet over Regeringens oplæg, og håber inderligt at forhandlingerne med de øvrige partier på Christiansborg, og dialog med vii borgmestre, vil ende op med et noget mere ambitiøst resultat, udtaler i  Anders Gerner Frost.

 

Koster 330 millioner i dag

Gribskov kommune sender i dag 330 millioner kroner netto ud af kommunekasse hvert eneste år. Ud af et samlet budget på 2,6 milliarder kroner. I skrivende stund kender vi kommuner ikke de endelige økonomisk konsekvenser, men som det ser ud nu, kommer Gribskov kommune til at bidrage yderligere til den fælles udligning. 

 

- Oplægget fra Regeringen gør desværre ikke op med de socioøkonomiske parametre, og det betyder at der for Gribskovs vedkomme, ikke bliver taget højde for vores demografiske udvikling med flere og flere ældre, samt flere og flere sundhedsopgaver. Jeg anerkender at opgaven er vanskelig, og ser frem til en inddragende proces, hvor der bliver lyttet til borgmestrene, og hvor vores lokale valgte folketingsmedlemmer forhåbentligt også inddrages  opfordrer Anders Gerner Frost.

Derfor taber Gribskov i ny udligning:

Andsers Gerner Frost gør op, hvorfor Gribskov taber i den nye ordning: Hovedstadsudligningen nedlægges. De hæver den socioøkonomiske udlignng - på bekostning af den demografiske - det koster for kommuner som Gribskov, med mange ældre borgere. 

 

Gribskovs kritik:

  • De reducerer udlændingeudligningen, men slet ikke i det omfang, den overkompenserer. Astrid Krag sagde, at de justerer den 'men kun rimeligt'. Modsat har både regeringens tidligere finansieringsudvalg og KORA - nu VIVE - tidligere beregnet, at den udligninger dobbelt så meget som den burde – altså i voldsomt omfang overkompenserer kommunerne med udlændinge.

  • De gør ikke endeligt op med leje-kriteriet. Det er det udligningskriterie som i dag har den største omfordelende virkning. 
    Efter vores mening overkompenserer det kriterie bykommuner og vestegnskommuner – dvs. kommuner med mange lejeboliger. Generelt er bor der langt flere socialt udsatte borgere i lejeboliger i de store byer hvorimod de ofte i for eksempel Gribskov bor i et billigt ejet hus. Man anerkender dermed ikke at det er den samme sociale fortegelse som blot bor forskelligt grundet boligmarked, udbud af lejeboliger og meget andet, påpeger borgmesteren.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com