Dorte Kiilerich, der stod i spidsen for Visit Nordsjælland i opbygningen, og hendes efterfølger på direktør-posten, Annette Sørensen.

Direktør i Visit Nordsjælland, Annette Sørensen.

Dorte Kiilerich, der stod i spidsen for Visit Nordsjælland i opbygningen, og hendes efterfølger på direktør-posten, Annette Sørensen.

1/2

Visit Nordsjælland: Stærkere placering på nyt landkort

8. november 2018  

Inden udgangen af 2020 skal 80 turisme-organisationer slås sammen til omkring en fjerdedel. Visit Nordsjælland står stærkt på forthånd, da den omfatter fem kommuner - Halsnæs, Gribskov, Helsingør og Hillerød, men alligevel kan der ske yderligere styrkelse med to-tre kommuner mod syd.

 

Sammenlægningen sker for at styrke turismeindsatsen, så vi bliver færre men større destinationer, der også i højere grad end tidligere kommer til at arbejde sammen om flere udviklingsprojekter. Lige nu arbejder Erhvervsministeriet og Kommunernes Landsforening på, hvilke kriterier der skal gøre sig gældende for at kunne kalde sig en destination, forklarer direktør mi Visit Nordsjælland, Annette Sørensen.

 

Som det ser ud nu står VisitNordsjælland stærkt i sammenlægningsprocessen. Vi ved, at der vil blive lagt vægt på, at man som destination arbejder på tværs af kommunegrænser og i klynger. Der har vi allerede en fælles identitet de fem nordsjællandske kommuner imellem, der gør os stærke både nationalt og internationalt. Også nærheden til København vil være i fokus med endags- og kulturturisme og særligt i forhold til det svenske marked, tilføjer hun.

 

Læner os ikke bare tilbage og afventer resultatet

Det kræver en sammenhængende geografi og kommunal basisfinansiering at komme i betragtning som fremtidig turismedestination. Samtidig skal destinationen have en kritisk masse af turister, ansvar for den lokale turismefremmeindsats og specielle kompetencer inden for faget.

 

Derfor er det i høj grad vigtigt, at vi ikke læner os tilbage og afventer udformningen af det nye turisme-landskab, men at vi fastholder fremdriften og bevarer momentum, betoner Annette Sørensen.