1/1

Helsinge: Studieboliger måske i containere

19. november 2018

Gribskov Gymnasium kan fra august 2019 optage de første unge i et nordatlantisk studietilbud - og til indkvarteringen det kan måske blive aktuelt at få etableret boliger i containere efter koncept, der er under udvikling i København.

 

Gymnasiet må ikke selv etablere boliger - men håbet er, at der kan laves boliger i containere eller i et traditionelt ungdomsbolig-byggeri, siger rektor Kristoffer Høy Sidenius,

Han oplyser, at der er kontakt til Gribskov Kommune for at afsøge mulighederne for en løsning.  Det kan ske på arealer enten mellem gymnasiet og Helsinge Station - eller på arealet øst for gymnasiet. De er begge ejet af kommunen.

Udlejning af grund til boligerne

Gymnasiet behov for at omkring 30 ungeboliger er indflytningsklar fra august 2019. Gribskov Kommunes planadministrationen arbejder på en løsning sammen med gymnasiet, som i mødet mandag 19. november bliver forelagt i Udsvikling, By og Land-Udvalget til politisk behandling. Kommunens rolle vil alene være at stille areal til rådighed gennem udlejning af jord.

I tilfælde af, at der arbejdes videre med en container-løsning, der kan have midlertidig karakter, kan det blive i et samspil med selskabet bag studieboligerne i København, CPH Containers.

Læs også: Ny uddannelse godkendt

1/2

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com