Græsted Kirkes organist, Susanne Clod Pedersen, er også forfatter til talrige bøger - og i Påsken er der lejlighed til at stifte nærmere bekendtskab med hendes trilogi 'Susannas Bog', når hun læser op fra bøgerne.

Susanmas bog - Den sidste nadver. HER

Susannas Bog. Korsfæstelsen. HER 

Susannas Bog. Opstandelsen. HER

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com