Madkonkurs: Taber over 700.000 kroner

28. marts 2020

Tabet i lokale fødevarefællesskaber - Spisekammer Gribskov og Halsnæs Spisekammer ser ud til at blive betydeligt større, end de lige over 300.000 kroner, som Gribskov Kommune har givet mellemfinansiering til. Samlet er det over 700.000 kroner, der er mistet i Københavns Madhus konkurs, idet også Smag på Nordsjælland er ramt.

En opgørelse viser nemlig, at de to spisekamre  hver har 241.866 kroner til gode, ifølge slutregnskabet i det såkaldte Revus-projekt med dannelse af fødevarefyrtårne, som Region Hovedstaden har finansieret.

Oven i det viser det sig, at Smag  på Nordsjælland har 224.625 kroner til gode. Det er dermed samlet 708.357 kroner. Smag på Nordsjælland havde egne midler til færdiggørelsen af projektet - og kunne dermed af egen kraft finansiere udgifterne, men der blev ventet på udbetalingen af regionens tilskud. Det ulykkelige ved det, er at pengene skulle gå igennem Madhuset - og dermed er gået tabt ved konkursen, hvor der ikke bliver en eneste krone til kreditorerne. 

Gribskov Byråd godkendte i maj 2019 mellemfinasieringen på godt 300.000 kroner til deling mellem de to spisekamre, så de kunne færdiggøre projektet. Halsnæs Kommune støttede projektet fra starten for tre år siden med 400.000 kroner til deling mellem de to projekt-spisekamre.

Læs også: Madkonkurs koster spisekamre dyrt

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com