1/2

Gribskov: Tager fat med planer for sundhedshus

12. januar 2019

Talrige kommuner har åbnet nye sundhedshuse, og nu vil Gribskov følge op. Mandag kan det første skridt tages, når der drøftes 'bygherrerådgivning - sundhedshus' i Udvikling, By og Land-udvalget tirsdag 15. januar. Projektet er en del af budgetaftalen, hvor der samlet 2019-21 er der afsat 40 millioner kroner til det.

- Der er brug for, at vi laver nogle væsentlige investeringer i de kommende mange år som et led i at sikre velfærden og arbejde med kloge kvadratmeter, fremgår det i budgetaftalen.

 

Konkret er der afsat midler til at etablere et sundhedshus fra 2019. Det skal rumme en samling af en række af vores sundhedsfaglige områder for at sikre en ordentlig velfærd, stærke faglige miljøer og afledte synergier.

 

Sundhedshuset skal blandt andet indeholde en akutfunktion, hjemmesygeplejen, tandklinik og genoptræning.

 

Det er endnu ikke afklaret, hvor det nye sundhedshus placeres. Det kan blive i Helsinge - måske ved stationspladsen af hensyn til god infrastruktur med bus og bane. Græsted byder også ind med samme fordele - på den såkaldte svømmehals-grund ved Græsted Station Syd.

 

På den lange bange etableres et borgerhus for at samle forskellige borgeraktiviteter, for eksempel  bibliotek samt samling og effektivisering af administrationen på én matrikel. Det ligger til gengæld fast, at det bliver i Helsinge.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com