1/1
Græsted: Tagrenovering til Gribskovhallen

6. april 2020

Gribskovhallen, der er fra 1974, har i længere tid været plaget af, at der trænger vand ind i hallen, men nu lysner det. Hallens bestyrelse har tirsdag 14. april en ansøgning om kommunal garanti for nødvendig låneoptagelse til opgaven på dagsordenen i byrådet. Renovering af taget på Hal-1 vil koste knap 1.200.000 kroner.

Der vil være en sidegevinst ved renoveringen af taget, fordi det nuværende tag på Hal-1 kun i meget begrænset omfang isoleret, og det kan løses samtidigt. Der er indhentet tilbud på opgaven, og her har Nordtag A/S givet det billigste med 1.169.600 kroner. Heraf betaler Gribskov Kommune 159.900 kroner i forbindelse med renovering af sammenbygningen mellem Hal 1 og Hal-2. Udgiften for hallen udgør herefter 1.009.700 kroner, plus moms.

Der ønsker bestyrelsen for Gribskovhallen, der er en selvejende institution, derfor optaget et nyt lån på 1,3 millioner kroner til tagrenoveringen, herunder energi-renovering. Der er beregnet en årlig besparelse til opvarmning på 35.000 kroner som følge af renoveringen.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com