1/1

Gribskov: To grundlovsmøder og ét aflyses

24. maj 2019

Grundlovsdag, onsdag 5. juni, bliver fejret med møder både i Søborg og Vejby, selv om der er stor fokus på valg til Folketing  samme dag. Til gengæld aflyser de konservative møde i Gilleleje. 

Gribskovs konservative har en årelang tradition for grundlovsmøder - først ved Gadekæret i Helsinge og i de seneste år på Stejlepladsen i Gilleleje. Men behovet for at partiet stiller valgstyrere og tilforordnede til valghandlingen betyder, at partifolkene har alle hænder fulde. Derfor bliver møde i år ikke til noget, oplyser byrådsmedlem Jesper Behrensdorff.

De traditionsrige møder i både Vejby og Søborg, hvor kirkerne er værter. I Vejby er det kl. 12-15 på Præstens Mark ved Sognegården. Her bliver kandidat til Folketinget for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, grundlovstaler.

I Søborg holdes grundlovsfest i præstegårdshaven, og grundlovstalen henter vi i år meget lokalt nemlig fra Søborg, idet Sune Auken, hvis mor Margrethe Auken, søndag fejrede stor triumf ved EU-parlaments valget. Sune Auken er cand.mag. i dansk og dr.phil. og ansat som lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab. Han er gift med sognepræst Sarah Auken. 
 

Søborg-gymnasterne vil igen i år sørge for gymnastikopvisning, og der bliver serveret kaffe, kage, pølser og drikkevarer. Gilleleje Spillemandsorkester medvirker igen i år.

Arrangementet starter kl. 14.30.