Sundhed: 1.995.000 til 'Gribskov går sammen'

19. december 2019

Friluftsrådet oplyser torsdag, at det har bevilget 1.995.000 kroner til projektet ‘Gribskov går sammen’. Det er et partnerskab mellem DGI Nordsjælland og Gribskov Kommune, der er støttet af Kræftens Bekæmpelse, Diabetesforeningen og Hjerteforeningen. Det er dermed et gevaldigt ekstra skub tril den indsats, der i forvejen er igangsat.

 

Parterne bag ‘Gribskov går sammen’ ønsker at tage målrettet livtag med en række væsentlige folkesundhedsudfordringer. Alt for mange voksne er for inaktive, for store og udfordret af dårligt mentalt helbred. 

- Vi ved, at gang i naturen er et rigtigt godt svar på disse udfordringer, og at gang er en aktivitetsform, der har en bred appel. Derfor sætter Gribskov går Sammen gang i naturen på dagsordenen i hele kommunen og ønsker at uddanne gå-værter, der sikrer oprettelsen af 100 stærke gå-fællesskaber på tværs af kommunen med en ambition om at kunne reducere antallet af inaktive voksne med 30 procent, oplyser parterne i projektbeskrivelsen.

 

31 procent af borgerne i Gribskov Kommune lever ikke op til anbefalinger om fysisk aktivitet. 55 procent af borgerne er moderat eller svært overvægtige. 11 procent lider af dårligt mentalt helbred. 

Det betyder en dårlig livskvalitet for den enkelte og udgør før eller siden en enorm ressourcebelastning for den offentlige velfærdsøkonomi. Gribskov går Sammen får flere i gang med at gå og reducerer derved de sundhedsudfordringer inaktivitet giver. Indsatsen vil efterfølgende kunne iværksættes i andre af landets kommuner.

 

Løsningen er, at der i regi af Gribskov går Sammen i projektperioden etableres mindst 100 aktive gå-fællesskaber, der er åbne for alle og er så forskellige i beliggenhed, ambitioner, fokus og deltagerkreds, at der er et attraktivt, meningsfyldt og lettilgængeligt tilbud om at gå i naturen for alle personer i målgruppen.

 

Gå-fællesskaberne ledes af 250 gå-værter, som motiveres, rekrutteres og uddannes til at kunne gå forrest, tage imod nye, udvikle og forankre et gå-fællesskab.

Friluftsrådets bestyrelse har ved denne fordeling af midler denne gang givet til ret specifikt projekter, hvor friluftsliv bliver brugt som redskab i sundhedsindsatser, og hvor der bliver bundet bånd mellem forskellige typer af organisationer. 

Læs også: Mere sammen om sundhed og trivsel

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com