1/1

GribskovTop-job til udvalgsformand i Attendo

27. august 2019

Pernille Søndergaard, der er medlem af Gribskov Byråd og formand for Udvikling, By og Land-Udvalget, er startet i topjob i svensk-ejede Attendo Danmark, der leverer pleje og omsorg i plejecentre, hjemmepleje og hjemmesygepleje. Hun er tiltrådt som viceregionsdirektør.

- Pernille er ansat i en stilling i Attendo Danmark som stedfortræder for mig, og hun skal løse opgaver i min stab, forklarer direektør i Attendo Danmark, Søren Andersen.

Hun har dermed forladt Berendsen A/S. Hun har været produktionschef i Berendsen A/S, der står for leje og vask af arbejdstøj og tekstiler samt rådgivning om sikkerheds-, miljø- og hygiejneløsninger.

Hun har haft sæde i byrådet siden 1. januar 2018, valgt for Nytgribskov, hvor hun også er gruppe-formand.

Attendo er velkendt i Gribskov Kommune, hvor firmaet varetager driften af Blistrup Omsorgscenter. Tidligere varetog Attendo også hjemmesygeplejen, men Gribskov Kommune opsagde denne kontrakt efter den store tumult om hjemmesygeplejen. Kontrakten om hjemmeplejen er også foran udløb og byrådet hjemtager denne drift med mulighed for at borgerne også kan vælge private firmaer. Her har Attendo tilkendegivet, at firmaet ikke ønsker at byde ind.