lass foran forsamlingen.jpg

Gilleleje: Trafik og parkering optager borgere

5. september 2019

Tæt ved 100 borgere deltog  i informationsmødet om et nyt museum i Gilleleje. Det blev understreget, at det er et meget tidligt møde, så det fra starten er muligt at inddrage borgerne i processen. Det er blandt andet trafik, parkering og trængsel af gæster til museet fra Østergade, der optager borgerne.

En projektgruppe med repræsentanter fra byrådets kulturudvalg, Museum Nordsjælland og Gilleleje Museumsforening har på baggrund af museets ideoplæg til et nyt museum udarbejdet en foreløbig køreplan, som man håber kan førte til et museum om Livet ved Havet.

 

Arkitektkonkurrence

I øjeblikket søger man penge så der kan laves et teknisk oplæg, som gerne skulle føre til at flere arkitektfirmaer vil føle sig kaldet til at byde på, hvordan museets visioner om udstillingen kan føres ud i livet. Konkurrencen skal føre til et projekt, som man senere kan søge penge til hos fonde.

Museet skal ligge på det knapt 4.000 kvadratmeter store område mellem Hovedgaden 49 og Østergade 20 i Gilleleje, som Kommunen og Museumsforeningen ejer hver halvdelen af. Og hvor det nuværende sommermuseum med Det gamle Hus og Skibshallerne, har til huse.

En række beboere i Østergade udtrykte frygt for øget biltrafik i den gamle bydel, ligesom flere frygtede for skader på de gamle huse i forbindelse med et byggeri.

 

Ikke flere biler ind i gamle bydel

Projektgruppen understregede at man ikke vil have flere biler i den gamle bydel. Husene og vejene er netop et del af museet i blandt andet formidlingen af redningen af de danske jøder i 1943, hvorfor bydelen skal bevares.

 

Der regnes med 25.000 gæster om året. Det vil i spidsbelastningperioder betyde at der kommer 8-10 biler mere i timen til byen. Mange af gæsterne er i forvejen i byen. Flere udtrykte dog tvivl om denne udregning.

Projektgruppen forsikrede også beboerne om at de gamle huse vil blive registrerede inden et byggeri går i gang, så eventuelle skader kan dokumenteres.

 

Gennemgående accept af planerne

Bortset fra et per enkelte var der på mødet en gennemgående  accept af ideen om museumsplanerne. En enkelt mente dog at museet burde opføres ved Gilleleje Station - og en anden understregede at de nuværende skibshaller er eminente og bør bevares.

 

Projektgruppen har ikke taget stilling til det spørgsmål, men vil lade det være op til arkitekterne eventuelt at indarbejde Skibshallerne i et museumsprojekt. Museum Nordsjælland mener man skal bruge 1000 kvadratmeter til formidlingen.

 

På mødet kom det også frem at  nabolejlighederne på Gilleleje Hovedgade 51 begge er til salg, og det blev foreslået at man (kommunen?) købte dem til museum. Det vil løse en masse problemer med byggeri og parkeringspladser og meget mere, men som det kom frem, så har projektgruppen lige nu under 100.000 kroner til arbejdet.

1/1