Helsinge: Trafik-legeplads på Nytorv

21. juni 2020

Tankerne om nye legeplads ved Gadekæret i Helsinge er taget af bordet, og i stedet tegner der sig nu en mulighed for at Nytorv kan blive til trafiklegeplads for børnene.

Byrådets Udvikling, By og Land-Udvalg kigger på forslag, der er drøftet med Gadekærbutikkerne og ‘Helsinge - Danmarks bedste børneby’.

Der har været flere forslag til legeplads i spil i dialogen med de to foreninger. Det kunne være forskellige aktivitetspunkter ned gennem Gågaden, energilegeplads, legeplads med kunstelementer, skaterbane, og trafiklegeplads.

Parterne er landet på det sidste, så UBL-U i møde tirsdag skal tage stilling til om der kan etableres en trafiklegeplads på Nytorv. Legepladsen etableres ved, at det markeres kørebaner, fodgængerovergange og andet, så børnene også kan træne og tale om færdselsregler.

 

Det er tanken, at børnene selv medbringer små cykler eller lignende, Derudover lægges der op til, at der placeres stationære biler. Formand for Gadekærbutikkerne, Conny Nielsen, oplyser, at det ikke bilerne fra Lions-trafiklegepladsen, der er i spil.

 

Der lægges vægt på, at legepladsen anlægges, så den med en mindre indsats kan flyttes til anden lokalitet, hvis det viser sig nødvendigt.

 

Der er 1.500.000 kommunale kroner til rådighed i år for projekter, der kan fremme aktiviteter i bymidten.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com