Helsinge: Troldebakkerne et 'dræn' i kassen

24. august 2020

Færdiggørelse af stamveje, stier og rekreative arealer i den sydlige del af Troldebakkerne i Helsinge kræver en bevilling på yderligere 21.5 million er kroner. Flertallet i byrådets Udvikling, By og Land-Udvalg har godkendt det, men Venstre vil holde igen.

Udviklingen af Troldebakkerne lægger nærmest et 'dræn' i kommunekassen, og Venstre vil derfor afvente den forestående budgetdrøftelse for 2021-24, da kommunens likviditet er alvorligt presset i forvejen.

- Det er ikke akut at få gennemført den række anlægsarbejder, der lægges op til, da der formentlig først hen i 2021 kommer gang i byggeri, så vi mener, det er nødvendigt at tage det ind i drøftelser omkring budgetlægningen, siger udvalgets næstformand, Bent Hansen.

Det er arbejde, der skal laves, men vi savner, at det tages ned i en samlet vurdering af, hvordan Troldebakkerne gøres færdig - og hvad der skal til for at forbedre situationen, tilføjer han.

 

Salg for 5.080.000 kroner

Salget af klyngerne i Troldebakkerne vil heller ikke bidrage til forbedring af likviditeten. Der er lavet købsaftaler på to klynger for 5.080.000 kroner - og dermed har Gribskov Kommune reelt et underskud alene i forhold til købsprisen, hver gang der sælges en kvadratmeter byggeret, idet salgspriserne ikke tegner til bare at dække den pris, kommunen gav i 2013 for Bøgeskovgård - 36.500.000 kroner.

Bøgeskovgårds bygninger og 26.000 kvadratmeter grund er tidligere solgt til Helsinge Realskoles børnehave.

Salgsindtægterne ender kun kortvarigt i kommunekassen, idet købet af arealet i sin tid var lånefinansieret, så der skal afdrages på det.

 

Oven i det kommer udgifter til anlægsarbejder, der er gjort op til samlet 57.400.000 kroner for etape ét i boligområdet. Forud for det har der været udgifter til arkitektkonkurrence om udformning af Troldebakkerne - og indledende planarbejde, anlægsarbejde, rådgivning og projektledelse siden 2013.

Administrationen gør opmærksom på, at det nye projektforslag alene omhandler udvikling af Etape I. Det må forventes, at der senere skal bevilliges midler til udvikling af den øvrige del af det kommunalt ejede areal uden for Etape I.

Venstres medlemmer i UBL-U er bekymrede for, at omkostningerne samlet kommer væsentligt højere op - og måske når et nettotab på 80-100 millioner. Det vil svare til over 250.000 kroner for hver bolig, der ventes bygget.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com