Gribskov: Turisme-domicil skal til Gilleleje

12. august 2020

Gilleleje vil være det helt naturlige valg for Visit Nordsjællands kommende domicil. Det skal flyttes fra Helsingør, der træder ud af den fælleskommunale turismeorganisation. Vi byder ind med at de fire tilbageværende kommuner vælger Gilleleje, siger formand for Gribskovs Kultur, Erhverv- og Oplevelsesøkonomi-Udvalg, Morten Ulrik.

Gilleleje er turistby nummer ét på Nordkysten og det er vanskeligt at finde argumenter imod at give Visit Nordsjælland en stærk og markant placering i Gilleleje, så det vil vi sætte alt ind for, tilføjer udvalgs-formanden. KEO besluttede i møde tirsdag at arbejde målrettet for Gilleleje.

På nuværende tidspunkt har også Hillerød budt ind på at få Visit Nordsjælland-domicilet.

Det er trist, at Helsingør endegyldigt har valgt at træde ud af Visit Nordsjælland, men nu vil vi udnytte nuværende og nye potentialer i fællesskab med Halsnæs, Fredensborg og Hillerød i et samarbejde med den stærke organisation, der er bygget op under Annette Sørensens ledelse, siger udvalgsformanden.

Visit Nordsjællands økonomiske ramme reduceres med det bidrag, Helsingør hidtil har betalt. KEO lægger op til, at de fire kommuner betaler uændret til driften.

2.179.720 kroner fra Gribskov

Kommunerne i VisitNordsjælland betaler i dag et kontingent og udviklingsbidrag. Den nuværende fordelingsnøgle beregnes ud fra antal indbyggere i de respektive kommuner og antallet af sommerhuse. ganget med to.

Gribskov Kommunes bidrag til VisitNordsjælland udgør dermed 2.170.720 kroner i år. Gribskov er dermed største bidragyder til Visit Nordsjælland.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com