1/1

Helsinge: Direkte TV fra forældremøde til Nordatlanten

28. august 2019

Gribskov Gymnasium er gået ind i et historisk, stort år, hvor der ud over gymnasieklasserne også er startet på HF-klassen og ikke mindst den nye Nordatlantisk Gymnasie Klasse. Det betyder også, at gymnasiet går nye veje, når der holdes forældremøde torsdag 29. august. Mødet livestreames via facebook, så forældre i Nordatlanten kan følge med.

Mødet fore førsteårs-klassernes forældre foregår kl. 19.00-19.45 i Gribskov Kultursalen, hvor rektor Kristoffer Høy Sidenius orienterer sammen med Studievalg og der vil være lidt musik. Den del livestreames på facebook af hensyn til forældrene i NGK-klassen. Derefter fortsætter arrangementet i de enkelte klasser, hvor forældrene møde lærere og elever.

Vi vil for STX’ernes vedkommende også fortælle mere om elevernes forestående valg af studieretning og for HF’ernes vedkommende og fagpakker og praktikforløb. Derudover vil vi gerne give jer et indtryk af klassens skolestart og liv, fortæller Kristoffer Høy Sidenius.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com