1/1

Gribskov: Vind i håret med 'Cykling uden alder'

11. september 2018

Gribskov Kommune vil give borgerne mulighed for at 'få vind i håret' og komme ud i naturen i et godt fællesskab. Det sker ved at kommunen tilslutter sig projektet 'Cykling uden alder' og investerer i startfase og to cykler. Det er besluttet i byrådets udvalg for forebyggelse og idræt.

 

Udvalget har besluttet at at bevilge tilskud til fast medlemskab af 'Cykling uden alder på 12.000 kroner om året. Desuden bevilges et engangsbeløb på 30.000 kroner til kick off, møder på plejecentrene, og markedsføring.

Dertil kommer en bevilling på 103.000 kroner til indkøb af to cykler. Cyklerne, der anvendes, er el-drevne rickshaws med plads til to foran. Derved adskiller de sig fra de side-by-side cykler, som plejecentre i kommunen har.

 

Side-by-side cyklerne anvendes primært af medarbejdere i plejecentrene cykler sammen med en beboer, herved er det de faglige kompetencer, der er i fokus.

 

Ture i cykelrickshawen er en social aktivitet mellem for eksempel to beboere/passagerer, der sidder sammen eller en passager og en pilot. Cykelrickshawen er for en lidt bredere målgruppe, og for eksempel kan to demente borgere sidde sammen i rickshawen eller et ægtepar, der kan nyde en tur sammen.

 

Det er primært frivillige, der træder i pedalerne, og derved er man uafhængig af travlhed blandt personale, og cyklerne kan bruges på mere skæve tidspunkter, weekender, ferier mv. Med en variation af cykler på plejecentrene kan flere komme ud og cykle, der kan komme større fokus på det sociale aspekt, og det vil involvere lokalsamfundende omkring plejecentrene i form af frivillige.

Cyklerne blev testet i forbindelse med Helsinge Rundt, da fire 'hold' var på hjulene.

- Allerede her oplevede jeg den utrolige glæde, der var ved at kunne komme en tur ud i naturen, få 'vind i håret' og opleve et dejligt fællesskab. Jeg kan kun finde positive ting at sige om projektet, siger udvalgsformand Trine Egetved.

Det er et fantastisk projekt drevet af frivillige, så også nogle af de medborgere, som ikke selv kan cykle, kan komme ud og få frisk luft i kinderne, tilføjer hun.

Nye venskaber på tværs af alder

En netop afsluttet ekstern evaluering fra 'Cykling uden alder' viser blandt andet, at passagerne får nye venskaber også på tværs af piloter og passagerer. De får mere energi i hverdagen og større lyst til at komme ud. Den viser også at piloterne får ny energi og bliver mere motiveret til at prøve ting i hverdagen.

 

94 procent af deltagerne i evalueringen vil gerne mere ud i naturen efter at have deltaget på en tur. De oplever umiddelbart efter turen, at den har givet dem mere energi, og at turen var en kærkommen afveksling fra de daglige rutiner.

De relationer, der knyttes, er både til gavn for de ældre/passagerne og for de frivillige/piloterne. 93 procent af passagererne vil gerne se dem, de var på tur med igen, og 75 procent  svarer, at det har styrket deres netværk efterfølgende.

 

Ligeledes svarer 35 procent af piloterne, at de ser andre piloter efter deltagelse i turen, og 48 procent af piloterne svarer, at de besøger passagerne efter turen (evalueringen er vedlagt som bilag til sagen).

Læs også: Samvær og naturoplevelse til alle

Esben Ingerslev, til højre i billedet, er også blandt de otte EU-kandidater for Alternativet.

Esben Ingerslev, til højre i billedet, er også blandt de otte EU-kandidater for Alternativet.

1/1