1/1

 UDVIDER I AMMENDRUP PARK 

Der kan blive yderligere 12-15 boliger i Ammendrup Park syd for Helsinge. Ejendommen Agergårdsvej 5 er nemlig erhvervet af Ammendrup Park IV ApS, der er et af selskaberne bag Huscompagniet og Stensdal Groups projekter i området.

 

Ejendommen ligger længst mod syd i området - lige op til den igangværende udstykning af parcelhusgrunde, som Huscompagniet har til salg.

 

Ejendommen er købt fra boet efter Jesper Thorkildsen for 3.800.000 kroner. Der er et areal på 13.688 kvadratmeter - og den nye ejer har søgt Gribskov Kommune om at få arealet ind i byzone i forbindelse med den igangværende revision af Kommuneplanen 2021-33.

 

Det er der tilslutning til i Udvikling, By og Land-Udvalget.

1/1

1/1