1/2
Underkender egen byggetilladelse

29. september 2020

Et flertal i Gribskov Byråd underkender nu den byggetilladelse, det tidligere byråd gav til byggeriet på Kirkestræde 5 i Annisse 4. september 2017. Flertallet skiftede ved valget i 2017 - blandt andet med netop Annisse-sagen som et af brændpunkterne.

Med den nye afgørelse i byrådet tirsdag aften er der al udsigt til, at ejerne igen vil bede Planklagenævnet om at kigge ind i sagen.

Den er tidligere afgjort med, at nævnet slog fast, at huset som helhed ikke er opført i strid med lokalplanen - men at tre punkter omkring gavltrekanter, facadevinduer mod vest og et tagvindue, ligeledes ud mod det åbne land mod vest kræver en dispensations-behandling i byrådet.

Klagenævnet tog stilling for eller imod de tre dispensationer - men henviste det til ny behandling i Gribskov Kommune.

GAVLVINDUE OG OVENLYSVINDUE

Det han der om, hvorvidt halvdelen af gavlen mod syd kan være udført i glas. Den daværende administration vurdere, at lokalplanen ikke indeholder noget konkret om, hvilken størrelse glaspartier i gavltrekanterne, der vil være i overensstemmelse med lokalplanen. Der er heller ikke regler i bygningsreglementet, som regulerer det.

Tagvinduet mod vest er 79 cm for højt i det oprindelige projekt. Det må efter lokalplanen være to tredjedele af højden på stueetagens vinduer. Det er udført med en skodde med skråtstillede lameller i træ som klinkebeklædning.

VESTFACADEN OVERVEJENDE I GLAS

Byrådsflertallet godkendte i 2017 ved byggetilladelsen en 2,8 meter mur i vestfacadens ene ende. Vestfacadens vinduespartier udgør 13 meter.

Byrådsflertallet - Venstre, de konservative og Dansk Folkeparti - vurderede dengang, at den reviderede vestfacade lå inden for det tilladte efter lokalplanen, fordi der ikke af lokalplanen kan udledes noget konkret om, hvilken størrelse glaspartier i facaderne, der vil være i overensstemmelse med lokalplanen.

Men i og med, at sagen nåede hen over nyvalget af byråd, blæser der nu nye vinde, så ejeren skal ændre forholdene. Det er ikke i den nye afgørelse vist, hvordan de tre forhold så skal udføres.