1/1

Gribskov: Vækst og udvikling ud i to spor

9. maj 2019

Efter at have lagt det ud som en stærk start på arbejdet med vækst og udvikling i det nye forum, er der allerede vedtaget et nyt afsæt til arbejdet, så det nu bliver i to spor - med særlig dialog med handels- og erhvervs-foreningerne.

Byrådets udvalg for Erhverv, Turisme og Oplevelsesøkonomi har drøftet fremtiden for det nydannede forum i lyset af det nye konstituering i byrådet og erfaringeren fra det første møde i marts i Forsamlingshuset Frændekilde i Ørby.

Udvalget vil på den baggrund nu nydanne forum, hvor der bliver langt færre politikere, der var i flertal i Ørby, og kigge efter et stærkere felt af repræsentant fra erhverv og turisme. Desuden var der deltagelse af kommunens erhvervsforeninger, aktører der repræsenterer forskellige områder af kommunens kultur, turisme, fiskeri, landbrug og fødevarer.

Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi har besluttet at revurdere og fremtidig struktur, indhold og sammensætning for Forum for Vækst og Udvikling, så der bliver de bedst mulige rammer for understøttelse af erhvervsområdet sikres bredt set, såvel som for turisme, branding og bosætning i et helhedsperspektiv for hele kommunen.

 

- Udvalget ønsker at få en tættere dialog med erhvervsforeningerne og Gilleleje Havn. Udvalget besluttede, at der fremadrettet arbejdes i to spor.

 

Der bliver et spor omkring erhvervs- og handelsforeningerne samt Gilleleje Havn. Dertil bliver Forum for Vækst og Udvikling videreført. Formandskabet i Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi - Morten Ulrik Jørgensen og Jesper Behrensdorff - er bemyndiget til at udpege den politiske og den eksterne repræsentation i Forum for Vækst og Udvikling.

 

Den kommunale deltagelse i dialogen med erhvervsforeningerne og Gilleleje Havn bliver i skikkelser af repræsentanter fra formandskabet fra Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi samt  formandsskabet fra Udvikling, By og Land-Udvalget - Pernille Søndergaard, Bent Hansen og Brian Lyck Jørgensen.

Det næste møde i Forum for vækst og udvikling bliver mandag 20. maj.

Læs også: Fællesskab og samarbejde vejen frem