Helsinge-Øst-11.jpg
Helsinge-Øst: Værdiløs måling af trafik

26. marts 2020

Gribskov Kommunes rådgiverhold, der har et samlet budget på op til fem millioner kroner, har ikke fået den bedste start på projektet i Helsinge Øst, hvor der skal opføres administrations-bygning og sundhedsfagligt hus - samt senere resten af rådhuset. Der arbejdes ufortrødent og hastigt, selv om Corona-krisen har ramt. Naboerne mener, at en trafikanalyse er nær værdiløs, fordi mindst to af syv dage med måling har ligget efter Corona-nedlukningen - og tilmed har været fejlplaceret.

Analysefirmaet Viatrafik placerede kun måleudstyr mellem Haragervej og Kongensgave. Dermed har målingerne ikke 'samlet op' på den vestgående trafik, der kommer ud fra Kongensgavevej og gymnasiet - og også vedgående trafik til Kongensgavevej og ind til gymnasiet.

Udvikling, By og Land-Udvalget har grebet kritikken og bemærker, at der skal laves 'tilstrækkelige trafikanalyser'.

Trafik på Østergade må forventes at blive værre. Trafiktællingen, der har været i gang må forventes at blive misvisende på grund af Corona-situationen, påpeger Kirsten og Preben Lystgaard Pihl, Østergade 59, i høringssvar.

Viatrafik, der udarbejder trafikanalysen, er opmærksomme på problemstillingen omkring hvordan ændring i trafikmønstre som følge af Corona virus påvirker trafiktællingen. Tællingen på Østergade blev foretaget i perioden 6. marts til 13. marts.

 

Er tællingen påvirket af Corona virus, vurderer kommunens  administration, at det i så fald kun vil være tilfældet 12. og 13. marts. Viatrafik hjælper med en vurdering af, hvordan det har påvirket målingerne, fremgår det af bemærkningerne til naboernes kritik

Hele Østergade skal tælles 

Medlem af UBL-U, Brian Lyck Jørgensen, oplyser, at han rejste også problemstillingen i udvalgsmødet.

Det undrer mig at den trafiktælling som nu er fortaget, ikke har talt trafikken fra Kongensgavevej, og gymnasiet imod byen med, ej heller er trafikken fra Haragervej, og ud af byen talt med.

Jeg mener det ret væsentligt at hele Østergade tælles med, og gerne flere steder end kun et sted. Derfor ser jeg nu frem til at disse tal præsenteres for UBL-Udvalget, og en ny tælling fortages så snart situationen i Danmark bliver normal igen, efter Corona-krisen. Også disse tal bør præsenteres for udvalget.

Det arbejde der er udført bør der slet ikke betales kommunale kroner til, så mon ikke firmaet bag, kommer til samme konklusion – at de tal langt fra kan bruges til noget, og nye tællinger flere steder på Østergade igangsættes.

Jeg medvirker ikke til at tage beslutninger på et uoplyst grundlag, betoner Lyck Jørgensen.