Valby: Bylaug vil markere Genforeningen

15. oktober 2019

2020 er 100-året for Sønderjyllands genforening med Danmark, og det bliver en kæmpe-begivenhed i Sønderjylland, men den bliver også markeret med events og aktiviteter over hele landet. Også Valby Bylaug vil være med ved en særlig markering ved den mindesten, der netop i anledning af Genforeningen blev rejst i 1920 over tre faldne fra de Slesvigske Krig 1848-50 og 1864.

Et mindesmærke ved Nordsjællands Efterskole markerer, at tre borgere med tilknytning til Valby Sogn mistede livet i deres indsats i krigene.


- Ingen har kunne oplyse, hvem der i sin tid har opsat stenene, men stedet bliver vedligeholdt af Nordsjællands Efterskole, fortæller Anni Thygesen, Valby Bylaug, der har søgt Gribskov Byråds kultureudvalg om 13.000 kroner til at male inskriptionerne op med sort farve.

Stenene er mærket af vind og vejr og inskriptionen på stenene er nu så udvisket, at det er meget vanskeligt at læse teksten. Heldigvis har Lokalarkivet affotograferet stenene pi 2004, da teksten kunne læses, som det fremgår af billedet heroiver.

En restaurering af mindelunden kunne således være med til at bevare denne som et historisk sted, så de næste generationer også kan se, at der her i området var mænd, som drog i krig i Sønderjylland og ofrede deres liv for Danmark.


Stenene kunne ligeledes være udflugtsmål for cykel- og vandreture i forbindelse med besøg af andre historiske steder i Valby Hegn, tilføjer Anni Thygesen.

Læs også: Genforeningssten i Helsinge bliver fredet

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com