Gribskov: Kim Valentin klar til Folketinget

6. juni 2019

Gribskovs tidligere borgmester, Kim Valentin, er valgt til Folketinget som et af tre Venstre-mandater i Københavns Omegns Storkreds .Det kom i hus med flot valg i egen kreds, Ballerup-kredsen, og samlet 3.448 personlige stemmer.

Venstres flotte valg og fremgang betyder, at der bliver valgt tre Venstre-medlemmer fra stor-kredsen. Det var ventet, at det ved kun to valgte Venstre-medlemmer kunne blive en kamp mellem Valentin og Mads Fuglede om det andet mandat, mens Karen Ellemann var spået en sikker plads, og det holdt stik idet Venstres gruppeforemand i Folketinget, opnåede i alt 8.238 stemmer.

Men både Gribskovs viceborgmester og Mads Fuglede, der opnåede ganske få stemmer flere end Valentin, nemlig 3.622 stemmer, er valgt.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com