Gribskov-Raadhus.jpg

GRIBSKOVVALG21

Konservative_08.jpg

13 KONSERVAIVE ER

KLAR TIL OPSTILLING

Gribskovs konservative har vind i sejlene - ligesom partiet har på landsplan, og den lokale vælgerforening er nu klar med 13 kandidater.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com