1/1

 VANDSTENSHAVE I LIVE IGEN 

Symbolet på kommunefællesskabet i Helsinge, 'Vandstenshaven', der var en del af den første udgave af Gågaden, kommer nu til live igen. Den blev fjernet i 2006, da den nye Gågade blev etableret. Nu får stenene fra de syv sogne plads ved Helsinge-Halllerne.

 

Det er en lille anlægsopgave, der er sat i spil fra hallernes side, og det nye bassin til sten og springvand er lavet, så stenene, der har ligget ved Helsinge-Hallerne i 15 år, kommer nu i deres rette element.

 

Sognestenene fra Helsinge, Valby, Annisse, Ramløse, Valby, Vejby og Tibirke har haft en lidt omskiftelig tilværelse ved hallerne og har også tjent som afspærring for indkørsel til forpladsen.

 

Med den kommunale gave fulgte i sin tid også en bevilling, så der er 125.000 kroner til rådighed til at få genetableret det.

1/3

1/2

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com