Studieboliger: Gribvand varsler million-regning

18. juni 2019

Der kan vente en regning på over én million kroner fra Gribvand A/S il de 30 studieboliger, der skal opføres til Gribskov Gymnasium nye nordatlantiske klasse skal opføres på det åbne areal øst for skolen op mod Østergade. Da placeringen er i landzone kan Gribvand Spildevand godkende tilslutning til kloak på særlige vilkår uden tilslutningsbidrag. Men det kan ændre sig.

Etablering af de midlertidige boliger, beliggende udenfor kloakopland og som derfor ikke får fremført spildevandsstik, opkræves ikke tilslutningsbidrag, forklarer Henning Holm, Gribskov A/S.

 

Som følge af det manglende stik, fremfører de midlertidige ejendomme selv spildevandet til offentlig kloak, med henblik på videre rensning. For videre afledning og rensning opkræves variabelt vandafledningsbidrag.

 

- Gribvand Spildevand A/S vil dog rejse sagen overfor Gribskov Kommune, der er myndighed på etablering af midlertidige boliger mv. og dermed også i forhold til de planlovsmæssige aspekter. I den forbindelse kan det ikke udelukkes, at kommunen på et tidspunkt overfører området som kloakopland. I det tilfælde vil der blive ført stik frem til skel og opkrævet tilslutningsbidrag, forklarer Henning Holm.

Ifølge Gribvands takstblad er det 37.399 kroner pr. bolig, inklusive moms.

Det vil komme i spil, hvis Gribskov Kommune indrager areal i byzone. Det kan måske være i en nær fremtid, idet der er kigget på placering af friplejehjem på arealet.

Gribskov Byråd behandler tirsdag aften lejekontrakt med selskabet, der står for opførelsen af boligerne men det er uvist, om dette forhold er taget med i aftalen og hvem der i givet fald skal betale for tilslutningsbidrag. Sagen behandles for lukkede døre.

Læs også: Fem lokale og 27 fra Nordatlanten

Læs også: 30 studieboliger 'på klods'

Læs også: Sikrer lån på million til studieboliger

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com