1/1

 VEJEN BANET FOR BADEHOTEL 

Gribskov Kommune og hoteldirektør Humberto Orsini har med aftale om fremtiden for Pyramiden og Gilleleje Gamle Rådhus, herunder de fredede arealer, banet vejen for, at der kan etableres badehotel og ferielejligheder som oprindeligt planlagt.

 

Det bertyder også, at salgsprisen på 15 millioner kan vælte ned i kommunekassen. En afgørelse i Klagenævnet gik imod Gribskov Kommunes aftale om salget og lokalplanen for projektet. Det udelukker, at der kan bygges på et areal lige nord for Pyramiden.

 

Nævnet gjorde også gældende, at det ikke ville tilgodese varetagelsen af fredningen, hvis der skete en udstykning af de fredede areal.

 

TILLÆG TIL KØBSAFTALE

Gribskovs politikere har i juni godkendt et tillæg til den oprindelige købsaftale. Løsningen er, at hele ejendommen fra Vesterbrogade til stranden, bliver opdelt i to ejerlejligheder. Kommunens ejerlejlighed er det fredede areal, og forpligtelsen til vedligeholdelse af arealet hviler dermed på kommunen. Både opdeling i ejerlejligheder og vedtægter for ejerforening er blevet tinglyst i løbet af juli. Både offentligheden og hotellets brugere og gæster har adgang til at færdes over det fredede areal og opholde sig i det.

1/1

1/1

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com