1/1
Venstre: Ikke alt er så godt ....

15. februar 2021

Gribskovs økonomi bliver af borgmester Anders Gerner Frost og hans Nytgribskov i flere debatindlæg, rost i høje toner og der bliver givet udtryk for at nu er alt godt. Alt er nemlig ikke så godt, som det fremstilles. Derfor er jeg desværre nødt til at stille spørgsmål ved en række emner, der ikke berøres, skriver byrådsmedlem Bent Hansen, Venstres borgmesterkandidat til valget 16. november.

 

Han sætter fokus på en række forhold:

- Gribskovs gæld er forøget med mere end 50 millioner kroner de seneste år.

- Gribskov har optaget lån på 17 millioner kroner blot for at bevare likviditeten. Det vil sige, ag der er lånt penge blot til at sikre at de daglige regninger kan betales.

- Gribskov har i indeværende valgperiode hævet skatten således at borgerne skal betale 60 millioner kroner mere til kommunekassen om året. Det endda samtidig med at børneinstitutions takster og madordninger til ældre er steget betragteligt.

- Tja... og hvor er det nævnt at kommunens likviditet stadig kun ligger på minimumskravet, hvilket svarer til omkring 100 millioner kroner.

- Dansk Industri har på mange områder givet Gribskov meget lave karakterer for erhvervsvenligheden.

Hvor er det nævnt at Gribskov har meget begrænset fokus på erhverv, bortset fra oplevelser og turisme?

Hvorfor nævnes det ikke at Gribskov er dalet langt ned af rangstigen med hensyn til at benytte private leverandører ?

Nej desværre er fakta at Gribskovs økonomi ikke så fantastisk som borgmesteren og Nytgribskov gerne vil give udtryk for. 

Desværre er der en rigtig stor risiko for at den store gældssætning vil belaste Gribskovs borgeres økonomi mange år frem i tiden, når disse lån skal tilbagebetales.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com