1/1

Gribskov-forlig: Vigtigt for DF at tage ansvar

21. september 2018

Det er glædeligt at se hvordan et samlet byråd kan arbejde sammen, og være sammen om at tage ansvar for kommunens økonomi. For os har det være vigtigt at tage ansvar, og ikke komme med en stor ønskeliste, men sætte fokus på det som er kommunens kærneopgaver.  Det siger Dansk Folkepartis byrådsgruppe i kommentar til budgetforliget.

Grundet den økonomiske situation, har det ikke været nogen nem beslutning at være nødsaget til at hæve personskatten med 0,8% - men det sikre os trods alt at kunne levere den gode ældrepleje, sikre der forsat er skoler i de mindre lokale samfund, og at der forsat er penge til at investere i Gribskovs udvikling.

Der er i aftalen afsat midler til blandt andet børn og unge, hvor fokus er rettet mod hjælp til ordblinde, samt læseindlæringsindsatser.

For Dansk Folkeparti har det været en sejr at der nu er afsat midler til en øget demensindsats, hvor der afsættes fem millioner kroner årligt. Det har været vigtigt for os at kunne holde liv i Holbohave, og forsætte det arbejde som blev sat i gang i forbindelse med de tidligere budgetaftaler.

Også idrætten styrkes, idet der etableres nye kunstgræsbaner i hhv. Vejby og Helsinge, således at der kan trænes hele året, og at presset på den nuværende bane i Helsinge mindskes.

 

På anlægssiden er der afsat penge til ny vej mellem Græsted & Gilleleje, langs jernbanen, desuden er der afsat penge til etablering af nye toiletter, samt penge til kystsikring af de kommunale arealer.

Læs også: 50 millioner bliver i borgernes lommer

Læs også: Holbohave - gylden nøgle til forlig

Læs også: Skatten op med 300 millioner

Læs også: Forvaltning skal slankes og effektivisere