1/1
Vil styrke den nære velfærd

25. september 2020

Socialdemokraterne arbejder for at styrke den nære velfærd, og derfor har været vigtigt for os, at der også er lavet et aftalepapir, hvor det indgår. Det udtaler gruppeformand Pia Foght, der sammen med formand for Fællesledelsen i Socialdemokratiet i Gribskov, Ole Hammer Mortensen, forklarer om baggrunden for, at de er med i aftalen om budget 2021-24.

Byrådet indgik en to-årig budgetaftale i 2019 for årene 2020-21. Den står vi socialdemokrater ved og det betyder, at der ikke skal laves en budgetaftale i år. Budgettet for næste år skal alene justeres og der skal tages højde for de faktiske indtægter og udgifter.

 

De lægger vægt på en række punkter, der er med i aftale-papiret, som også Nytgribskov, Venstre, Det Radikale Venstre o0g enhedslisten står bag. Det er blandt andet aftalt:

- at besparelsen på dagplejen fjernes,

- at der er tilføres to millioner kroner til ældre -og sundhedsområdet, herunder demens. Evaluering af demensstrategien skal fremover ske en gang om året.

- at der nedsættes en arbejdsgruppe med elever og fagpersonale, der skal komme med bud på fremtidens 10.klasse,

- at der på det kommunale arbejdsmiljø fast vil være en et-årig status på sygefravær og trivsel.

 

Desuden henviser socialdemokraterne til, at det i aftalen er nævnt at eventuelt frigivne midler ved ny fordeling af udgifterne til driften af Museum, Nordsjælland kan gå til  kulturelle formål - for eksempel nyt museum i Gilleleje.

 

Socialdemokraterne vil sammen de øvrige partier og administrationen arbejde på at områderne skoler, hjemmepleje og hjemmesygeplejen fortsat har fokus i kommunen.

 

- På kulturområdet vil vi fortsat arbejde målrettet for blandt andet et museum i Gilleleje og kulturpas til vores børn/unge samt andre kulturelle områder.

 

Socialdemokraterne ser frem til 2021, hvor vi i et godt samarbejde i byrådet, skal forsætte arbejdet med at sikre et godt økonomisk grundlag, der skal være med til at skabe ro og stabilitet omkring velfærd til vores børn, ældre og sårbare borgere. Så Gribskov er et godt sted at bo og leve, slutter udtalelsen fra Ole Mortensen og Pia Foght.